Velkommen til Tysnes Industri A/S

Tysnes Industri A/S er en Vekst bedrift. Bedriften ble stiftet i 1996 og høsten 2004 flyttet vi inn i vårt eget, moderne industribygg i Eredalen på Tysnes i Sunnhordland. (kart)


Vi har fokus på kvalitetskontroll, gode rutiner og en oppdatert maskinpark. Med dette sikrer vi våre ansatte gode arbeidsforhold og kundene den beste kvalitet og oppfølging.

Tysnes Industri A/S har tre hovedavdelinger: Montasje, Tre og Vaskeri.
I tillegg har vi en avdeling som driver med profilering, brodering og transfermerker til varmepresse.
Vi driver også hjelpemiddellageret på Tysnes, der vi er ansvarlige for utkjøring og montering av hjelpemidler.
I Januar 2013 tok vi over driften av Tysnesingen.no, en side av og for folk som liker å holde seg oppdatert på hva som skjer på Tysnes.

Les mer om oss her: tias_brosjyre_2015.pdf
 I mai 2016 ble
all produksjon og attføringstilbudet
hos Tysnes Industri A/S ISO sertifisert.
Vi har 3 hovedavdelinger:
  • Montasje
  • Tre
  • Vaskeri

Tysnes Industri A/S
Hollekjevegen 153
5685 Uggdal

Tlf.: 53 43 16 60
E-post: postmaster@tias.no