Vaskeri

Vaskeriet tar imot oppdrag fra en rekke bedrifter. Fosen Namsos, Tysnes Sjukeheim og Haaheim Gard er blant våre faste kunder på vaskeriet.Vi har barrieremaskin som sikrer smittefri vask. En slik maskin er en forutsetning for at vi skal kunne vaske tøy fra helsevesenet.
Den sikrer at rent og urent tøy til en hver tid er adskilt i forskjellige rom.


Arbeidsuniformer, skjorter og bukser strykes på våre blåsedukker.Vaskeriet har automatisk rulle som ruller,
stryker og bretter flattøy opp til 3 meter i bredde.Mopper og matte utleie.
Avdelingen har utleie av mopper og matter til en rekke bedrifter. Etter avtalt intervall bytter vi ut mattene og moppene med rene.