Om oss

 En Vekst-bedrift sysselsetter arbeidstakere som i kortere eller lengre tid har behov for en tilrettelagt arbeidsplass.

Vi konkurrerer på lik linje med andre leverandører i markedet. Vi leverer kvalitetsprodukt til flere store bedrifter. Et mål er å bygge selvtillit - derfor leverer vi bare produkt vi er stolte av.

Et av våre viktigste mål er å gi de som har en kortvarig eller langvarig begrensning i sine jobbvalg muligheter til å leve et aktivt yrkesliv, i stedet for å passiviseres på trygd.

Visjon

Vår visjon er å utvikle tilsette gjennom tilrettelagt arbeid med høy kvalitet på produkt og tjenester.

Vår administrasjon
Daglig leder
Vegard Aslaksen
e-post: vegard@tias.no

Kontorsekretær / Attføringsansvarlig
May Britt Meland
e-post: may.britt.meland@tias.no


Avdelingsleder Montasje
May Britt Meland / Johnny Helgesen

Avdelingsleder Tre
Johnny Helgesen

Avdelingsleder Vaskeri
Rita Høgestøl

Hilde Marie Sæverud-Mehammer, Medarbeider vaskeri

Mer informasjon finner du i denne reklamefolderen!
tias_brosjyre_2015.pdf


Tysnes Industri A/S
Hollekjevegen 153
5685 Uggdal

Tlf.: 53 43 16 60
E-post: postmaster@tias.no