Ledige stillinger.

VTA
- Vi har ledig stilling på våre varig tilrettelagte arbeidsplasser, for deg som har uføretrygd. Ta kontakt med oss for en hyggelig samtale!

Administrasjon
Vi søker DAGLEG LEIAR.


Tysnes Industri A/S
Hollekjevegen 153
5685 Uggdal

Tlf.: 53 43 16 60
E-post: postmaster@tias.no